Elektrické rozvody v koupelně resp. předpisy pro koupelny a sprchové kouty

Pro koupelny a sprchové kouty platí zóny které jsou definované v ČSN 33 2000-7-701:

zóna 0

– vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany.
U sprchové kabiny podlahové sahá zóna "0" do výšky "0,05 m" nad podlahu.

svítidlo nebo jiný pro tento prostor určený elektrický předmět v krytí IP X 7
svítidlo nebo jiné zařízení musí být napájeno střídavým proudem malým napětím do 12 V
svítidlo nebo jiné zařízení musí být napájeno stejnosměrným proudem malým napětím do 25 V

Poznámka:  Zdroj napětí musí být mimo zóny 0,1,2

zóna 1

– do výšky 2,25 m nad podlahou od horního okraje vany,
- musí být v krytí minimálně IP X 4,  nebo musí být označeny grafickou značkou kapka v trojúhelníku.
- spínače nebo zásuvky smí být pouze pro obvody na bezpečné malé napětí
- mohou být instalované elektrické průtokové ohřívače vody, sprchové čerpadla, elektrické vybavení vířivých van, vše s doplňkovou ochranou proudovým chráničem.
- kde se však provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí krytí naopak zvýšit na IPX 5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.
zóna 2

– ve vzdálenosti do 0,6 m od vany a do výšky 2,25 m nad podlahu,
V případě, že strop místnosti je vyšší jak "2,25 m", sahá zóna "2" až do výšky stropu nebo je-li strop vyšší jak "3 m", pak zóna "2" sahá do výšky "3 m" nad podlahu.

- musí být v krytí minimálně IP X 4,  nebo musí být označeny grafickou značkou kapka v trojúhelníku.
- spínače nebo zásuvky smí být pouze pro obvody na bezpečné malé napětí
- mohou být instalované elektrické průtokové ohřívače vody, sprchové čerpadla, elektrické vybavení vířivých van, vše s doplňkovou ochranou proudovým chráničem.
- svítidla, ventilátory, topidla (topné žebříky)
- kde se však provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí krytí naopak zvýšit na IPX 5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.

zóna 3

– do vzdáleností 2,4 m od zóny 2 a do výšky 2,25 m nad podlahou.
V případě, že strop místnosti je vyšší jak "2,25 m" , sahá zóna "3" až do výšky stropu nebo je-li strop vyšší jak "3 m", pak zóna "3" sahá do výšky "3 m" nad podlahu.
Zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou , je-li tento prostor přístupný pouze při použití nástroje.


lze instalovat silové zásuvky 230 V  s ochranou samočinným odpojením od zdroje, s využitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem do 30 mA.
Pokud se provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí být krytí IPX 5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.

 

V blízkosti umyvadla nebo dřezu mohou být na hranici tohoto prostoru instalované spínače a zásuvky pokud budou ve výšce nejméně 120 cm od podlahy
v menší výšce musí být ve vzdálenosti větší než 20 cm od hranice umývacího prostoru.


Svítidlo v umývacím prostoru musí být nejméně 1,8 m nad podlahou
Svítidlo musí mít ochranný kryt.
Pokud je svítidlo instalováno v nižší výšce než  1,8 m musí mít v vyšší krytí a musí mít kryt odolávající mechanickým nárazům a musí být v krytí IPX 1.

Svítidlo nesmí být instalováno níže než 40 cm nad horním okrajem umyvadla či dřezu.

 

Základním opatřením v koupelně je ochrana pospojováním, kdy se k ochrannému obvodu připojí všechny kovové části v koupelně vodičem o průřezu 2,5 mm 2
Pokud vodič není chráněn před mechanickým poškozením musí být o průřezu minimálně 4 mm 2.